Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

17061334
Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
Tenisová 25,  971 01 Prievidza
Prievidza
09.09.1992
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
3-4 zamestnanci

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.